नेपाल प्रहरीका नयाँ इन्स्पेक्टर को को हुने भए?

Posted: March 15, 2014 in By Deepak Kharel

नेपाल प्रहरीमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेको प्रहरी निरीक्षक (प्रशासन) पद खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा समावेशी प्रावधान अनुसार पदपूर्ति गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७०।०३।०५ गते प्रकाशित बिज्ञापन अनुसार सञ्चालन गरिएको विभिन्न प्रतियोगिता अन्तर्गत लिईएको अन्तिम अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित भएका खुल्ला समूह तर्फका उम्मेदवारहरु मध्ये निम्न लिखित उम्मेदवारहरु उत्तिर्ण भई नियुक्तिको लागि छनौट भएको हुँदा निजहरुको नामावली प्रकाशित गरिएको छ । साथै उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुले मिति २०७०।१२।०९ गते आइतबार समय बिहान ११ः०० बजे सक्कल नागरिकता प्रमाण– पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रहरुको प्रमाणित
प्रतिलिपिहरु ४÷४ प्रति, प्रवेश–पत्र तथा टोपी लगाएको पासपोर्ट साईजको श्यामश्वेत फोटो ६ (छ) प्रति साथमा लिई प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग, भर्ना तथा छनौट शाखा, नक्सालमा
सम्पर्क राख्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

लिस्ट हेर्न क्लिक गर्नुहोस ।

insp-final-result-2070-11-30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.